loader

İhracatın ülke ekonomisinde önemli bir yeri vardır. İhracat artışı gerçekleştiğinde ekonomide faktör verimliliğinde artış olur, ölçek ekonomilerinden ve pozitif dışsallıklardan elde edilen kazançlar artar, döviz sıkıntısının hafiflemesi ile ara ve yatırım malları ithalatı kolaylaşır, ihracat sektörlerinde üretim maliyetlerinde azalma olur, yeni teknolojilerin sağlanmasına yönelik politikaların uygulanması teşvik edilir. Diğer yandan ihracat istihdamı arttırır ve uluslararası iş bölümüne uygun bir kaynak dağılımına fırsat vererek ülke ve dünya refahının artmasına katkı sağlar.
Kaynak: Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, 1 (1) 2015, 1-16

Ancak korona virüs salgınıyla beraber etkilenen birçok faktör gibi ihracat da bu durumdan etkilenmektedir. Yaptığımız bu çalışma ile 2019-2020 yılları ilk çeyrek ve mart ayı ihracat rakamlarındaki değişiklikleri bir önceki yıla oranla iller bazında inceleyebilirsiniz.

Türkiye bazında değerlendirme sonucuna göre; ihracat rakamları ilk çeyrek diğer yıl aynı çeyreğe kıyasla %4,1’ lik gerileme yaşamıştır. Mart ayı değerlendirildiğinde ise bu gerilemenin %17,2 civarına çıktığı analiz edilmiştir.

İhracat rakamlarındaki 1. Çeyrek (Ocak, Şubat, Mart) değişikliklerine baktığımızda en yüksek artış oranına sahip ilk 3 il; Ardahan (%162,5), Kars (%97,3) ve Kastamonu (%85,3)’dur.

Negatif yönlü değişimde en yüksek orana sahip illerimiz ise; Zonguldak (%-52,7), Gümüşhane (%-49,7) ve Muş (%-49,1)’ tur.

3 Büyükşehrimizdeki değişikliklere baktığımızda; İstanbul (%-3,5), Ankara (%-5,9) ve İzmir (%0,4)’de ilk çeyrek ihracat rakamlarında geçen yıl aynı çeyreğe kıyasla bir düşüş görmekteyiz. Fakat İzmir’in eksi değere düşmediğini söyleyebiliriz.

2019-2020 Mart ayı ihracat rakamlarındaki değişiklikler ise şöyledir;

En yüksek artış oranına sahip ilk 3 ilimiz; Tunceli (%343,3), Ardahan (%233,8) ve Kastamonu (%203,2)’ dur.

Negatif yönlü değişimde en yüksek orana sahip illerimiz ise; Hakkari (%-100,0), Muş (%-95,3) ve Van (%-80,7)’ dır.

3 Büyükşehrimizdeki değişikliklere baktığımızda; İstanbul (%-18,6), Ankara (%-15,1) ve İzmir (%-4,3)’ de mart ayı ihracat rakamlarında geçen yıl aynı aya kıyasla bir düşüş görmekteyiz ancak İzmir bu düşüşten diğer iki büyük ile göre daha az etkilenmiş duruyor.

#türkiye #data #locationanalytics #analytics #veribilimi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

× Canlı Destek