loader

Kuşak; hemen hemen aynı senelerde doğan, aynı çağın koşullarında yaşayan ve bulunduğu ülkede o dönemin gerektirdiği tüm olumlu ve olumsuz durumları birlikte yaşayan toplulukların zaman aralığına verilen addır. Farklı kuşakların hayata uyum süreçleri bulundukları dönemin şartlarına göre değişmektedir.

Peki Türkiye’de hangi kuşak, hangi illerde ve hangi bölgelerde daha fazla yoğunluk göstermektedir?

Yapılan bu çalışmada ülkemizdeki kuşaklar iller düzeyinde haritalandırılmıştır.

Sessiz Kuşak (75 üstü yaş)

1925-1944 yılları arası doğanlar olarak bilinir; aynı zamanda “Cumhuriyet Kuşağı” adı verilmektedir. Bu kuşağa anneannelerimiz, büyükbabalarımız ve büyük babaannelerimiz girmektedir.

Ülkemizde nüfusa oranla en yüksek sessiz kuşağa sahip ilk 3 ilimiz; Sinop (%13,9), Kastamonu (%12,8) ve Giresun (%12,4)’dur.

Nüfusa oranla en düşük sessiz kuşağa sahip ilk 3 ilimiz; Şırnak (%2,5), Hakkari (%2,6) ve Şanlıurfa (%2,9)’dır.

Büyük illerimizdeki oran ise; İstanbul (%5,1), Ankara (%6,3) ve İzmir (%8,3).

Baby Boomer (55-74 yaş arası)

Bu kuşak ise 1945-1964 yılları arasında doğanlar olarak bilinmektedir. “Patlama Kuşağı” dır. Böyle söylenmesinin nedeni bu dönemde yıllık doğum hızında yüksek artış görülmüştür.

Ülkemizde nüfusa oranla en yüksek Baby Boomer kuşağına sahip ilk 3 ilimiz; Sinop (%19,0), Kastamonu (%18,7) ve Giresun (%18,2)’ dur.

Nüfusa oranla en düşük Baby Boomer kuşağına sahip ilk 3 ilimiz ise; Şırnak (%4,2), Hakkari (%5,4) ve Şanlıurfa (%5,7)’dır.

Büyük illerimizdeki oranlar ise; İstanbul (%10,4), Ankara (%12,4) ve İzmir (%14,5) şeklindedir.

X Kuşağı (40-54 yaş arası)

1965-1979 yılları arası doğanlara “X Kuşağı” denilmektedir. Bu kuşağı Y ve Z kuşağındakilerin genellikle anneleri ve babaları oluşturmaktadır.

Ülkemizde nüfusa oranla en yüksek X Kuşağına sahip ilk 3 ilimiz; Muğla (%22,6), Antalya (%22,1) ve İzmir (%21,9)’ dir.

Nüfusa oranla en düşük X Kuşağına sahip ilk 3 ilimiz ise; Şırnak   (%10,2), Şanlıurfa (%11,7) ve Siirt (%11,7)’ tir.

Büyük illerimizdeki oranlar ise; İstanbul (%21,4), Ankara (%21,2) ve İzmir (%21,9) şeklindedir.

Y Kuşağı(20-39 yaş arası)

1980-1999 yılları arası doğanlar “Y Kuşağı” olarak adlandırılmaktadır. Kuşaklar arası farklılığın en çok hissedildiği kuşaktır. Teknolojik gelişmeler en çok bu kuşakta yaşanmıştır. Bu nedenle teknolojiyi en iyi kullanan kuşaktır.

Ülkemizde nüfusa oranla en yüksek Y Kuşağına sahip ilk 3 ilimiz; Hakkari (%40,3), Tunceli (%36,0) ve Şırnak (%35,2)’ tır.

Nüfusa oranla en düşük Y Kuşağına sahip ilk 3 ilimiz ise; Sinop (%26,0), Balıkesir (%26,8) ve Çorum (%26,8)’ dur. Genç nüfusun az, yaşlı nüfusunun daha yüksek olduğu yerler olduğu için düşük orana sahiptir.

Büyük illerimizdeki oranlar ise; İstanbul (%34,4), Ankara (%32,2) ve İzmir (%30,5) şeklindedir.

Z Kuşağı (0-19 yaş arası)

2000 yılı ve sonrası doğanlar için tanımlanan kuşaktır.

Ülkemizde nüfusa oranla en yüksek Z Kuşağına sahip ilk 3 ilimiz; Şanlıurfa (%49,8), Şırnak (%47,8) ve Ağrı (%46,4)’ dır. Doğum hızının yüksek olduğu iller Z kuşağının da yüksek olduğu iller olarak karşımıza çıkmaktadır.

Nüfusa oranla en düşük Z Kuşağına sahip ilk 3 ilimiz ise; Tunceli (%19,4), Edirne (%21,2) ve Kırklareli (%21,4)’ dir.

Büyük illerimizdeki Z kuşağı oranları ise; İstanbul (%28,7), Ankara (%28,0) ve İzmir (%24,8) şeklindedir.

#türkiye #data #locationanalytics #analytics #veribilimi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

× Canlı Destek