>
loader

Evlilik toplumun en küçük birimi olan ailenin kurulmasında önemli bir etkendir. Toplumların kültürel, ekonomik, eğitim durumu gibi değişkenlerine bağlı olarak evlilik ve tam tersi olan boşanmalar artmakta ya da azalmaktadır. Bu durum bölgeler ve toplumlar arasındaki farklılıkların bir değişimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizde de bölgeler ve iller arasındaki kültürel, ekonomik vb. etkenler ilk evlenme yaşının ve boşanma hızının (kadın-erkek) iller düzeyinde farklı değerlerde olmasında önemli bir etkiye sahiptir. Yaptığımız bu çalışma ile ülkemizde 2019 yılı illere göre ortalama ilk evlenme yaşı (kadın-erkek), 2015-2020 yıllarına ait ilk evlenme yaşı değişimi(%)(kadın-erkek), 2019 yılına ait illere göre kaba boşanma hızı ve 2015-2020 kaba boşanma hızındaki değişim(%) haritalandırılarak incelenmiştir.

1)2019 Yılı İllere Göre Ortalama İlk Evlenme Yaşı (Erkek) ülkemiz genelinde erkeklerde 27,9’ dur.

En yüksek değer gösteren ilk 3 ilimiz; Tunceli(31,1), Artvin(29,8) ve Rize(29,4)’dir.  Geçen sene Artvin(26,6) 3.sıradayken 2019 yılı verilerinde 2. sıraya geçmiştir.

En düşük ilk 3 il ise ; Şanlıurfa(26,0), Afyonkarahisar(26,1) ve Niğde(26,2)’dir. İlk iki il sıralamasını korurken geçen sene 3.sırada olan Kilis(26,4) bu sene yerini Niğde’ye bırakarak 8. Sıraya gerilemiştir.

3 Büyük İlde Durum; İstanbul(28,9), İzmir(28,8) ve Ankara(28,3) şeklindedir. Büyükten küçüğe sıralandığında İstanbul en yüksek değerle 6.sırada iken onu 7.sırada İzmir takip etmektedir. Geçen seneye göre İstanbul yerini korumaktayken İzmir bir sıra üste çıkarak 7. Olmuştur. Ankara ise geçen seneye göre yerini korumaktadır.

2)2019 Yılı İllere Göre Ortalama İlk Evlenme Yaşı (Kadın)  ülkemizde bu oran geçen sene 24,8 iken 2019 yılında 25,0 olmuştur. Erkeklerin ilk evlenme yaşına göre kadınların ilk evlenme yaşı daha düşük seyretmektedir.

En yüksek değerdeki ilk 3 İlimiz; Tunceli(28,4), Artvin(26,5) ve Trabzon(26,3)’dur. Geçen sene Rize(26,4) 2.sıradayken 5.sıraya(26,2) gerilemiş, Trabzon ise 5.sıradan(26,0) 3. Sıraya çıkmıştır.

En düşük değerde ilk 3 ilimiz; Ağrı(21,9),Muş(22,5)ve Niğde(22,9)’dir. Geçen seneye oranla ilk iki ilimiz sırasını korurken, Kilis 3.sıradayken(22,5), 2019’da 5.sıraya(23,0) gerilemiştir.

3 Büyük İlde Durum; İstanbul(26,2) İzmir(26,1) ve  Ankara(25,8) şeklindedir. İstanbul geçen seneye oranla 4. olarak yerini korumakla birlikte İzmir(25,8) artış göstererek 7.sıradan  6.sıraya geçmiştir. Ankara ise İstanbul gibi 10.sırada yerini korumaktadır.

3)İllere Göre Ortalama İlk Evlenme Yaşındaki Değişim Erkek (2015-2020) ülkemizde ortalama değişim değeri erkeklerde %1,6’dır.

En yüksek değere sahip ilk 3 ilimiz; Tunceli(%4,0), Siirt(%4,0) ve Bilecik(%3,5)’tir. 

En düşük değere sahip ilk 3 ilimiz ise; Nevşehir(%0,3), Osmaniye(%0,5) ve Hatay(%0,6)’dır.

3 Büyük İlde Duruma Bakarsak; İstanbul(%1,6), Ankara(%1,5) ve İzmir(%1,7) şeklindedir.

4)İllere Göre Ortalama İlk Evlenme Yaşındaki Değişim Kadın (2015-2020) ülkemizde kadınların ortalama ilk evlenme yaşındaki değişim erkeklere oranla 2,5’lik bir değerle daha yüksek seyretmektedir.

En yüksek değişim oranına sahip ilk 3 ilimiz; Bayburt(%5,9),Tunceli(%4,9) ve Hakkari(%4,9)’dir.

 En düşük değişime sahip ilk 3 ilimiz ise;  Osmaniye(%0,8),Ağrı(%1,2) ve Muş (%1,3)’tur.

3 Büyük İlde Durum; İstanbul(%2,6), Ankara(%2,4) ve İzmir(%2,4)’dir. Kadınlarda ilk evlenme yaşındaki değişim oranı erkek değişim oranına göre her zaman daha yüksek olmuştur. İstanbul ise diğer iki ile oranla daha en yüksek değere sahiptir.

5) 2019 yılı illere göre kaba boşanma hızı en yüksek ilk 3 ilimiz; İzmir(3,0), Antalya(2,9)ve Muğla(2,7)’dır.

En düşük ilk 3 ilimiz ise ; Hakkari(0,3), Muş(0,3) ve Siirt(0,3)’tir.

3 Büyük İlde Duruma Bakarsak; İstanbul(2,1), Ankara(2,4) ve İzmir(3,0) şeklindedir. Tüm illerimiz içinde en yüksek boşanma hızına sahip ilimiz İzmir olmuştur. Boşanma hızı kadının iş hayatına katılması ve eğitim durumunun yükselmesiyle doğru orantılıdır.

6) İllere göre kaba boşanma hızındaki değişim(%) (2015-2020)’de en yüksek orana sahip ilk 3 ilimiz; Van(%68,0),Bitlis(%60,4) ve Şırnak(%59,5)’tır.

En düşük orana sahip ilk 3 ilimiz ise;   Düzce(%12,6),Burdur(%-11,4) ve Kırşehir(%-11,3)’dir.

3 Büyük İlde Durum; İstanbul(%10,3), Ankara(%13,1) ve İzmir(%6,5) şeklindedir.

#türkiye #data #locationanalytics #analytic #veribilimi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

× Canlı Destek