loader

Yapılan bu analizde Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yapmış olduğu devlet hesapları araştırmasının verilerinden yararlanarak; türlerine göre genel devletin toplam vergi gelirleri, genel devlet vergi gelirlerinin gsyh’ye oranı, genel devletin brüt katma değerinin gsyh’ye oranı, genel devletin alt sektörlerine göre nihai tüketim harcamaları ve genel devletin sübvansiyon ödemeleri gibi verilerin infografik ve analizlerini görüyoruz.

#fizibilite #lokasyonanalizi #pazararastirmasi #locationanalytics #yersecimi #data #türkiye #analytic #veribilimi #veritabanı #nextgeo #istatistik #devlet #geneldevlet #harcama #brüt #gsyh #vergi #gelir #sektör #katmadeğer#sermaye #üretim #servet #ürün #tüik #veri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

× Canlı Destek