loader
nextgeography

Her bir satış noktanız veya hedef kitlesi benzer özelliklere sahip satış nokta kümeniz için bölgeleme çalışması yapın. Bu çalışma ile satış noktalarınızın hitap edeceği demografik profili belirleyin. Bu profile yönelik pazarlama çalışmalarını mevcut noktalarınızda konumlandırın. Doğru ve başarılı gelecek hedef tayinleri ile satış noktalarınızın performansını arttırın.

fancybox

Satış Noktalarınızın Etki Alanlarını Belirleyin

Her bir mağazanız özelinde yapılacak hinterland çalışması ile mağazanızın lokasyon çevresi müşteri potansiyel bölgesini işaretleyin.

fancybox

Satış Noktalarınıza Doğru Hedefler Verin

Her bir lokasyon için belirlenecek hinterland alanlarına yönelik detaylı analizlerle hinterland alanı içi potansiyelleri ölçümleyin. Bölge içi satış noktalarınıza bu potansiyeller paralelinde hedefler verin.

fancybox

Ürünleri veya Reklam Faaliyetlerini Doğru Konumlandırın

Hinterland alanlarını demografik ve coğrafik özelliklerine göre gruplandırın. Doğru ürünü doğru alan ile eşleştirin. Örneğin banka sektörü için ticari özelliği baskın olan hinterland alanlarında ticaret kredisi vb. hizmet programlarına yer verin.

fancybox

Satış Noktalarınızın Birbirinin Müşterisini Çalmasını Engelleyin

Her bir satış noktasının kendine ait bölgesinin tayini ile bölge içi hedefler bölge içi satışlar ve performans belirleyici unsurları sayesinde birbirinin müşterisini çalmasını, performansını etkilemesini önleyin.

× Canlı Destek