Veri Servisleri

Demografik Veriler

Demografik Veriler

Demografi Veri Setimizi Kullanın

Next Geo veri kütüphanesinde bulunan il, ilçe ve mahalle bazlı demografik istatistikleri kullanarak şirket içi raporlamalarınızı zenginleştirebilirsiniz.

81 il 973 ilçe ve 51.658 mahalleye ait nüfus, yaş, cinsiyet, gelir seviyesi, harcama, sosya ekonomik statü, yaşam tarzı ve istihdam gibi demografik verilerin yanı sıra turizm, bankacılık, telekomünikasyon, otomotiv sektörlerine ait istatistikleri bulabileceğiniz verilere excel formatında sahip olabilirsiniz.